Browsed by
Tag: Szczekociny

Ze strażakami bezpiecznie

Ze strażakami bezpiecznie

Pod koniec lipca doświadczyliśmy w Szyszkach pożaru. Zapalił się  dom,  na miejsce przyjechało osiem zastępów  strażackich. Bardzo sprawna akcja gaszenia uchroniła Szyszki przed rozprzestrzenieniem się ognia. Akcja gaszenia  powiodła się, dom całkowicie nie spłonął. Stowarzyszenie już od roku zabiegało o zorganizowanie ćwiczeń przeciwpożarowych w Szyszkach, aby mieszkańcy mieli poczucie bezpieczeństwa, ponieważ w naszej wsi nie ma zbiornika przeciwpożarowego ani hydrantu. Mimo sprawnej akcji strażaków naciskaliśmy na zorganizowanie takich ćwiczeń.

Udało się, 29 września br. Burmistrz Szczekocin Krzysztof Dobrzyniewicz, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej i Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej zorganizowali ćwiczenia oraz pokaz sprzętu ratowniczego na terenie Wsi. Zastępca Nadleśniczego mgr inż. Sławomir Starczewski przekonywał nas, że Straż Leśna jest w posiadaniu samolotów gaśniczych, które bardzo szybko docierają na miejsce akcji. Tego dnia odwiedzili nas również Starosta Powiatu Zawierciańskiego Krzysztof Wrona, przedstawiciele, Komendy Policji w Szczekocinach. Po zakończeniu ćwiczeń strażacy  przeprowadzili akcję dotyczącą  Kart Ratowniczych dla posiadaczy samochodów.

Najważniejszym elementem akcji była  bezpłatna dystrybucja Kart Ratowniczych dla samochodów jeżdżących po polskich drogach. Celem akcji  jest podniesienie bezpieczeństwa polskich kierowców i ich pasażerów. Członkowie Stowarzyszenia jak i Gmina przygotowali poczęstunek , stoły były suto zastawione kołoczem śląskim, chlebem ze malcem, grochówką, kiełbaskami i kaszanką z grilla. W ćwiczeniach udział wzięło około 80 strażaków, którym jeszcze raz serdecznie dziękujemy również dziękujemy Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczekociny, przybyłym gościom,  mieszkańcom Szyszek i Przyłęku.

 


Zaproszenie na zebranie

Zaproszenie na zebranie

Zarząd „Stowarzyszenia Przyjaciół Wsi Szyszki” zawiadamia o

Zebraniu, które odbędzie się 29 września 2018 r.
o godz. 11.00 na terenie Sklepu w Szyszkach.

W tym czasie będą przeprowadzone ćwiczenia

Oddziału Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej
z udziałem Nadleśnictwa w Koniecpolu

związane z bezpieczeństwem p/pożarowym w Szyszkach.

Organizatorem wydarzenia jest:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu,

Urząd Miasta i Gminy Szczekociny,

Nadleśnictwo w Koniecpolu

Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Szyszki


Rok Wyborczy

Rok Wyborczy

Szanowni członkowie Stowarzyszenia, mieszkańcy Szyszek Łąkietki sprawdzałam w Internecie co tam nowego dzieje się w Urzędzie Gminy Szczekociny, jak tak budżet na 2018 r. Otwarłam BIP Urzędu i oczom nie wierzyłam. Prawie cały podatek od nieruchomości powstały ze zwiększenia dochodów w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków został oddany na modernizację drogi w Ołudzy. Reasumując, to podatki za 2017 i 2018 w kwocie około 250 tysięcy zł były i będą zagospodarowane na inne działania. Proszę zapoznać się z tym Protokołem. Komentarz jest tylko jeden – Rok Wyborczy.

 

Protokol – plik do pobrania

 

Ad.16
W punkcie tym Przewodniczący Rady przekazał prowadzenie Przewodniczącej A.Seweryn:
Uchwała Nr 269/XL/2018 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2018 rok.
Głos zabrała p. Skarbnik , która wyjaśniła, iż zmiana polega na zmianie w planie dochodów budżetu na 2018 rok poprzez zwiększenie o kwotę 266 500 zł. z czego 80 000 zł. w dziale rybołówstwo i rybactwo to darowizna od Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg Częstochowa z przeznaczeniem na zadanie pn. „Odbudowa stawu rybnego w Tęgoborzu”. Następna kwota 157 tysięcy to podatek od nieruchomości powstałych ze zwiększenia dochodów w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków obręb Szyszki Łąkietka z czego 150 000 zł. planowane jest dla dotacji dla Powiatu Zawierciańskiego na modernizację drogi na Ołudzy a kwota 7 000 zł przeznaczona na dotację dla Domu Kultury. Następny dział 852 pomoc społeczna 2 500 zł. i w dziale 855 rodzina kwota 27 000 zł. stanowiące zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych. Dlatego w wyniku tych zmian zmieniamy załączniki do uchwały budżetowej.
Radny J. Orliński zadał pytanie czy kwota 157 000 zł. to wynika z wymiaru wyliczonego podatku czy są już wystawione nakazy płatnicze ?.
Pani Skarbnik wyjaśniła, iż ta kwota 157 000 zł. wynika z wystawionych 187 decyzji na podatek.
Radny J. Orliński zwrócił uwagę, iż wygospodarowana kwota 150 000 zł. z podatku stanowi dotację dla drogi dlatego uchwał nr 268 i 269 są ze sobą powiązane. Głosując za uchwałą nr 268 adekwatnie akceptujemy uchwałę 269. Dlatego od razu trzeba przedyskutować uchwałę nr 269.
Radna A Seweryn powiedziała, iż kwota 150 000 zł. na drogę w Ołudzy nie jest wysoka jest korzystna dla tej inwestycji.
Radny A. Szlęk powiedział, że ta droga jest na jego terenie i prosi radnych o przegłosowanie tej uchwały.
P. Burmistrz poinformował, iż Starosta Zawierciański powiedział, iż robią odcinek od Jasieńca do p. Seweryna porem jest kawałek dobrej drogi i potem od mostu do Łysej Góry. Jednak p. Burmistrza poinformował , iż zależy mu również na odcinku od krzyżówki Łysa Góra do mleczarni, na co starosta poinformował, że to zależy od przetargu.
Radny M. Drej poprosił aby z tych pieniędzy z podatku z Szyszek wygospodarować także środki na drogę w Szyszkach i powiatową w Starzynach. P. Burmistrz powiedział, że droga na Ołudzę jest bardzo często uczęszczana i potrzebna, ale także dołoży starań do drogi w Szyszkach.
Uchwała Nr 268/XL/2018 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2018 rok.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Nie było głosów wstrzymujących się.
W czasie głosowania obecnych było 14 radnych.
Uchwała 269/XL/ 2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu zawierciańskiego na realizację zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1777 S Rokitno-Jasieniec-I etap.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Nie było głosów wstrzymujących się.
W czasie głosowania obecnych było 14 radnych.
Uchwała 270/XL/2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Szczekociny przez osoby prawne lub osoby fizyczne oraz ustalenie trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Nie było głosów wstrzymujących się.