Browsed by
Tag: komenda powiatowa

Zaproszenie na zebranie

Zaproszenie na zebranie

Zarząd „Stowarzyszenia Przyjaciół Wsi Szyszki” zawiadamia o

Zebraniu, które odbędzie się 29 września 2018 r.
o godz. 11.00 na terenie Sklepu w Szyszkach.

W tym czasie będą przeprowadzone ćwiczenia

Oddziału Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej
z udziałem Nadleśnictwa w Koniecpolu

związane z bezpieczeństwem p/pożarowym w Szyszkach.

Organizatorem wydarzenia jest:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu,

Urząd Miasta i Gminy Szczekociny,

Nadleśnictwo w Koniecpolu

Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Szyszki