Browsed by
Tag: cel

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie

Celem Stowarzyszenia jest propagowanie kultury lokalnej, a także turystyki i wypoczynku.

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

  • inicjowanie i współdziałanie w rozwoju i upowszechnianiu kultury wsi,
  • organizację i uczestnictwo w imprezach kulturalnych i integracyjnych, a także sportowych,
  • organizację różnego rodzaju kursów, pokazów, szkoleń i prezentacji,
  • organizację warsztatów i spotkań, których celem jest wymiana doświadczeń oraz propagowanie podnoszenia pozycji społeczności wiejskiej,
  • nawiązywanie kontaktów i współpracy z innymi stowarzyszeniami realizującymi podobne cele,
  • nawiązywanie kontaktów w celu pozyskiwania źródeł finansowania , gromadzenie środków finansowych i rzeczowych.