Rok Wyborczy

Rok Wyborczy

Szanowni członkowie Stowarzyszenia, mieszkańcy Szyszek Łąkietki sprawdzałam w Internecie co tam nowego dzieje się w Urzędzie Gminy Szczekociny, jak tak budżet na 2018 r. Otwarłam BIP Urzędu i oczom nie wierzyłam. Prawie cały podatek od nieruchomości powstały ze zwiększenia dochodów w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków został oddany na modernizację drogi w Ołudzy. Reasumując, to podatki za 2017 i 2018 w kwocie około 250 tysięcy zł były i będą zagospodarowane na inne działania. Proszę zapoznać się z tym Protokołem. Komentarz jest tylko jeden – Rok Wyborczy.

 

Protokol – plik do pobrania

 

Ad.16
W punkcie tym Przewodniczący Rady przekazał prowadzenie Przewodniczącej A.Seweryn:
Uchwała Nr 269/XL/2018 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2018 rok.
Głos zabrała p. Skarbnik , która wyjaśniła, iż zmiana polega na zmianie w planie dochodów budżetu na 2018 rok poprzez zwiększenie o kwotę 266 500 zł. z czego 80 000 zł. w dziale rybołówstwo i rybactwo to darowizna od Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg Częstochowa z przeznaczeniem na zadanie pn. „Odbudowa stawu rybnego w Tęgoborzu”. Następna kwota 157 tysięcy to podatek od nieruchomości powstałych ze zwiększenia dochodów w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków obręb Szyszki Łąkietka z czego 150 000 zł. planowane jest dla dotacji dla Powiatu Zawierciańskiego na modernizację drogi na Ołudzy a kwota 7 000 zł przeznaczona na dotację dla Domu Kultury. Następny dział 852 pomoc społeczna 2 500 zł. i w dziale 855 rodzina kwota 27 000 zł. stanowiące zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych. Dlatego w wyniku tych zmian zmieniamy załączniki do uchwały budżetowej.
Radny J. Orliński zadał pytanie czy kwota 157 000 zł. to wynika z wymiaru wyliczonego podatku czy są już wystawione nakazy płatnicze ?.
Pani Skarbnik wyjaśniła, iż ta kwota 157 000 zł. wynika z wystawionych 187 decyzji na podatek.
Radny J. Orliński zwrócił uwagę, iż wygospodarowana kwota 150 000 zł. z podatku stanowi dotację dla drogi dlatego uchwał nr 268 i 269 są ze sobą powiązane. Głosując za uchwałą nr 268 adekwatnie akceptujemy uchwałę 269. Dlatego od razu trzeba przedyskutować uchwałę nr 269.
Radna A Seweryn powiedziała, iż kwota 150 000 zł. na drogę w Ołudzy nie jest wysoka jest korzystna dla tej inwestycji.
Radny A. Szlęk powiedział, że ta droga jest na jego terenie i prosi radnych o przegłosowanie tej uchwały.
P. Burmistrz poinformował, iż Starosta Zawierciański powiedział, iż robią odcinek od Jasieńca do p. Seweryna porem jest kawałek dobrej drogi i potem od mostu do Łysej Góry. Jednak p. Burmistrza poinformował , iż zależy mu również na odcinku od krzyżówki Łysa Góra do mleczarni, na co starosta poinformował, że to zależy od przetargu.
Radny M. Drej poprosił aby z tych pieniędzy z podatku z Szyszek wygospodarować także środki na drogę w Szyszkach i powiatową w Starzynach. P. Burmistrz powiedział, że droga na Ołudzę jest bardzo często uczęszczana i potrzebna, ale także dołoży starań do drogi w Szyszkach.
Uchwała Nr 268/XL/2018 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2018 rok.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Nie było głosów wstrzymujących się.
W czasie głosowania obecnych było 14 radnych.
Uchwała 269/XL/ 2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu zawierciańskiego na realizację zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1777 S Rokitno-Jasieniec-I etap.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Nie było głosów wstrzymujących się.
W czasie głosowania obecnych było 14 radnych.
Uchwała 270/XL/2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Szczekociny przez osoby prawne lub osoby fizyczne oraz ustalenie trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Nie było głosów wstrzymujących się.


5 thoughts on “Rok Wyborczy

  1. Na spotkaniach przedstawicieli Stowarzyszenia z Burmistrzem UMiG Pan Burmistrz zadeklarował,że pieniądze wpłacone przez mieszkańców Szyszek w 2018 r. będą przeznaczone wyłącznie na potrzeby naszej wsi.Pieniądze jeszcze nie wpłynęły a już zostały rozdysponowane na inne cele.Wstyd Panie Burmistrzu . Pora na zmiany, wyborcy podziękują.

  2. Zrobiono kawałek drogi co z resztą?Nie mamy wpływu na wybory bo nie mamy meldunku, ale głosujemy swoimi pieniędzmi robiąc i wielokrotnie utrzymując sklepy w Szczekocinach, Szyszkach czy Przyłęku.Stowarzyszenie powinno jasno postawić swoje cele począwszy od normalnej drogi.Poprzez zakaz wjazdu do Szyszek samochodów powyżej 10 ton z ładunkiem drzewa.Jeśli nie będzie wodociągu a na to się zanosi to powinna być zrobiona studnia głębinowa na potrzeby mieszkańców.Jako mieszkańcy w liczbie niemałej powinniśmy stworzyć lobby i wywierać ciągłą presję na Burmistrza ponieważ nasze ogromne pieniądze z podatków idą nie tam gdzie powinny – a jeśli tak się dzieje jest coś takiego jak „nieposłuszeństwo obywatelskie”. Na marginesie pisząc sprawdziłem ceny za użytkowanie metra nieruchomości z kilkunastu okolicznych gmin i najdroższe są Szyszki.Stawka jest najwyższa z możliwych.
    Jeśli my o siebie nie powalczymy nikt za nas tego nie zrobi.

    1. Zrobiliśmy już bardzo dużo jako Stowarzyszenie , chcemy więcej, dlatego potrzebne nam jest wsparcie członków Stowarzyszenia a tego niestety brak.Każda inicjatywa mile widziana,każdy pomysł do przedyskutowania, a nasi członkowie nawet w zebraniach nie uczestniczą.Dlatego w pełni się zgadzam,że to my musimy o siebie powalczyć, zresztą mamy już tego dowody.

  3. Dobre wróżki wiedziały, że coś pozytywnego wydarzy się w Szyszkach w nowym roku.Dzięki staraniom naszego Stowarzyszenia, pozyskaliśmy dotację z Urzędu Marszałkowskiego na remont drogi. drugą część dołożył Burmistrz U.G. i tym sposobem udało się wyremontować odcinek drogi, reszta będzie rozłożona na 2 etapy.

  4. Nasze Stowarzyszenie od ubiegłego roku apelowało o przeprowadzenie ćwiczeń pokazowych straży pożarnej w Szyszkach, gdyż niepokoi nas brak zbiorników p.poż. i utrudniony dostęp do wody. Projekt dość długo dojrzewał, aby 29 września 2018 stać się faktem. Zastępy zawodowej i ochotniczej straży pożarnej przeprowadziły ćwiczenia, polegające na gaszeniu „pożaru” lasu.Z tej okazji Szyszki gościły Starostę powiatu, Burmistrza gminy, Członków Zarządu, Nadleśniczego i Leśniczego naszych lasów, Komendantów zawodowej i ochotniczej straży pożarnej, policję i przedstawicieli prasy oraz nielicznie , niestety , zgromadzonych mieszkańców i członków Stowarzyszenia. Widząc sprawność i skuteczność strażaków możemy czuć się w Szyszkach bezpieczni. Dziękujemy strażakom i wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji tego projektu. Ćwiczenia zakończyły się podsumowaniem i wspólnym biesiadowaniem gości, mieszkańców i członków Stowarzyszenia. Jest to duże osiągnięcie Stowarzyszenia, gdyż żadne sołectwo nie może pochwalić się takim przedsięwzięciem, a my możemy powiedzieć, że po tylu latach stagnacji Szyszki zaczynają nowe życie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *